ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه قالب

ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه قالب,ترجمه مقاله ,آلیاژهای حافظه قالب|47089229|tjc
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه قالبرا مشاهده می نمایید


مشخصات فایل
تعداد صفحات29حجم5/895 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

رشته فنی و مهندسی

Shape memory alloys (2007)

- توضیحات: 20 صفحه انگلیسی، 29صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

- چکیده ترجمه فارسی:

هدف سمینار جاری ; معرفی آلیاژهای اثر حافظه می باشد ; موادی که با اعمال گرما دچار تغییر شکل می دهند. این مقاله حاوی پیشینه خلاصه و توصیفی از ویژگی های عمومی آلیاژهای حافظه قالب می باشد. در پایان گروه هایی از کاربردهای تجاری وسیع آن ارائه می شود.

فهرست

1. مقدمه

2. پیشینه

3. تعریف آلیاژ حافظه قالب

3.1 مدلسازی ریاضی تبدیل شکنندگی (martensitic)

3.2 تاثیر فشار بر دمای مشخصه

3.3 جنبه های ترمودینامیکی تبدیل شکنندگی

4. اثر حافظه یک طرفه

4.1 محدوده ماکروسکوپی

4.2 محدوده میکروسکوپی

4.2.1 رشد گونه های مختلف شکنندگی (martensite)

5. اثر حافظه دو طرفه

6. اثر شبه الاستیک یا سوپر الاستیک

7 آلیاژهای حافظه قالب تجاری

7.1 آلیاژهای حافظه قالب نیکل-تیتانیم

7.2 آلیاژهای حافظه قالب مسی

8. کاربردهای آلیاژ حافظه قالب

8.1 بازگشت آزاد

8.2 بازگشت مشروط

8.3 بازگشت تحریکی

8.4 بازگشت سوپرالاستیکی

9. نتیجه گیری

A ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی آلیاژهای حافظه شکل


"