ترجمه مقاله فونداسیون درختهای حمله

ترجمه مقاله فونداسیون درختهای حمله,ترجمه مقاله, فونداسیون درختهای حمله,درختان حمله,سمانتیک (معناشناسی) , تحلیل تهدید|47089233|tjc
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ترجمه مقاله فونداسیون درختهای حملهرا مشاهده می نمایید


مشخصات فایل
تعداد صفحات18حجم0/361 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل


رشته فنی مهندسی-کامپیوتر-فناوری اطلاعات

Foundations of Attack Trees (2006)

- توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 18 صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

- چکیده ترجمه فارسی:

درختان حمله در عمل بکار گرفته شده اند زیرا مشخص شده که ابزاری مفید در تحلیل تهدیدها می بانشد. با وجود ; یا بخاطر سادگی ظاهری آنها ; معناشناسی (سمانتیک) غیر مبهم آنها هنوز فراهم نشده است. در این مقاله استدلال می کنیم که وجود چنین تفسیر رسمی برای فهم دقیق نحوه دستکاری این درختان در زمان ساخت و تحلیل لازم است. معناشناسی نشانه ای را ارائه خواهیم داد که بر اساس نگاشت دسته های حمله کار می کند و از ساختار درخت حمله جدا می باشد ; تبدیلات بین درخت حمله را مطالعه خواهیم کرد ; و نسبت دهی و پیوند درختان حمله را نیز مرور می کنیم.

کلیدواژگان: درختان حمله ; سمانتیک (معناشناسی) ; تحلیل تهدید


"